Home

Tijdelijke website van Candia’66

Beste Candianen,

Helaas is ruim een week geleden onze site gehackt. Reden hiervan ligt in de lijn van verouderde software en een lek in de beveiliging. Na een uitgebreide scan hebben wij diverse malafide bestanden gevonden en deze verwijderd.Helaas is er vanmorgen weer een aanval geweest en werden wij weer getroffen door malafide bestanden. Daar wij andere gebruikers / bezoekers geen onderdeel willen maken van ons probleem hebben wij besloten om zowel de site alsmede de database volledig van de server te verwijderen. Dit alles houdt in dat de door ons opgebouwde informatievoorziening en archief niet meer beschikbaar is en wij zullen gaan bouwen aan een nieuwe site waar beveiliging de prioriteit heeft. Dat wij zo’n 500.000 bezoekers per jaar mochten ontvangen geeft aan dat onze site erg in trek was. Uiteraard streven wij ernaar om wederom een site te bouwen die net zo aantrekkelijk mag zijn en hetzelfde aantal bezoekers mag gaan halen.

Om een ieder toch te voorzien van informatie hebben wij deze tijdelijke site snel opgezet zodat we wekelijks toch de hoognodige info kunnen melden. Mede door voor deze oplossing te kiezen hebben wij wat meer tijd om een degelijke, mooie, gebruiksvriendelijke en veilige site te bouwen.

Wij hopen dat een ieder begrip kan opbrengen voor ons besluit.

Webmasters Candia’66 boschland 2011